Geschiedenis

Wat jullie misschien nog niet weten is dat “Popkoor” Moosa-iek zijn oorsprong al meer dan 75 jaar geleden vond. De geschiedenis brengt ons terug tot in de tweede wereldoorlog.

In 1942 werd er een koor opgericht naar aanleiding van de uitvoering van een meerstemmige mis in het Latijn onder leiding van Albert Vandenborn. Dit gelegenheidskoor was slechts een kort leven beschoren. Enkele resterende leden aangevuld met nieuwe vrijwilligers vormden het nieuwe zangkoor onder leiding van Bert Vandersmissen. Deze mannen van goede wil maar zonder muzikale opleiding zongen uitsluitend Latijnse kerkzang die ze door veelvuldig repeteren in de oren geknoopt kregen. Zij hielden hun repetities iedere vrijdagavond in de pastorij. Om de onderlinge vriendschapsbanden te verstevigen hielden zij een jaarlijks Sint-Ceciliafeest en planden ze een reis met de bus of een dagtrip met de fiets.

Bij de komst van pastoor Jef Gijsenbergs in 1961 werd het koor nieuw leven ingeblazen. Ruim twintig jaar lang nam de nieuwe parochieherder het dirigeerstokje zelf in handen. In deze functie werd hij opgevolgd door René Kumpen, Mariet Poncelet en Lutgard Coomans. Met Gert Vanbeckevoort als dirigent werd het repertorium uitgebreid met zowel muziekwerken uit de Renaissance als hedendaagse composities.

Na meer dan tien jaar volhardende inzet werd in 2011 de directie van het koor overgenomen door Dirk-Jan Kerris. Hij zag het ook zitten, het koor dat tot dan toe” i fiori musicali “heette in een nieuw jasje te steken. Zo ontstond in april 2012 zangvereniging Moosa-iek. In onderling overleg met de koorleden werd er beslist meer het genre van gospels en pop aan te spreken. Raymond Simons was dertig jaar voorzitter van het koor. Hij besloot eind 2016 hiermee te stoppen en de fakkel over te dragen aan een nieuw bestuur. Dit bestuur besloot in januari 2017 zangvereniging Moosa-iek om te dopen in het huidige “ Popkoor” Moosa-iek.